Gå til indhold
Stor opbakning blandt regionsrådskandidaterne om, at Danmark bliver selvforsynende med blodplasma

Pressemeddelelse -

Stor opbakning blandt regionsrådskandidaterne om, at Danmark bliver selvforsynende med blodplasma

I morgen er der valg til regionerne, og i den forbindelse har vi spurgt en række udvalgte regionsrådspolitikere om deres holdning til at gøre Danmark selvforsynende med blodplasma.

Behovet for en selvforsyningsstrategi

Danmark står overfor en reel risiko for at løbe tør for vigtig blodplasma inden for en kort årrække, hvis vi ikke begynder at arbejde med en selvforsyningsstrategi. Det skyldes en markant stigning i behovet for blodplasma - både i Danmark og i resten af verden.

Hos Bloddonorerne i Danmark er der mere end 200.000 frivillige, der sørger for at Danmark er selvforsynende med blod. Men der mangler de faciliteter der skal omdanne blodet til plasma.

En rapport udarbejdet af en arbejdsgruppe under Danske Regioner viser, at Danmark kan blive selvforsynende med blodplasma over 2-4 år med en samlet anlægsudgift på ca. 67 mio. kr. Men regionerne mener ikke selv, at de har midlerne til at vi kan bliver 100% selvforsynende og er derfor i gang med en mindre model, der vil øge produktionen fra de nuværende 35 tons til 55 tons. Det svarer til en selvforsyningsgrad med det nuværende behov på omkring 75%. Problemet er, at det fremtidige behov ligger på op til 120 tons årligt.

Regionsrådspolitikernes holdning til selvforsyning

Derfor har vi spurgt en række udvalgte regionsrådspolitikere om, hvilken strategi de mener Danmark skal have for produktionen af blodplasma i fremtiden.

Region Hovedstaden

I Region Hovedstaden har vi talt med Flemming Pless fra Socialdemokratiet, Niels Høiby fra Liberal Alliance og Per Tærsbøl fra Konservative.

Flemming Pless er ikke i tvivl om, at der skal arbejdes for en model, hvor Danmark bliver 100% selvforsynende, men han mener samtidig at vi bør arbejde sammen med vores nordiske naboer om en fælles løsning.

“Kan det betale sig at lave en national strategi, når vi kun er fem millioner i Danmark?,” siger Flemming Pless til Bloddonorerne i Danmark.

Flemming Pless vil selv arbejde for en selvforsynende strategi, men med en nordisk dimension. Måske især en svensk dimension.

Der er også opbakning fra både Liberal Alliance og Konservative til at gøre Danmark selvforsynende, men der er uenighed om, hvordan modellen skal finansieres.

Liberal Alliances medlem af Hovedstadens Regionsråd, Niels Høiby, der er overlæge og klinikchef på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Rigshospitalet, mener godt at regionerne kan betale selv.

“Vi kan godt finde pengene på administrationerne,” siger han.

Flemming Pless mener at den nordiske model, kan give nogle stordriftsfordele, der vil gøre produktionen billigere, men tager ikke stilling til, hvem der skal betale.

“Pengene skal findes - om det er regionerne eller Christiansborg, som skal finde pengene er underordnet,” siger han.

Mere skarp i tonen er udmeldingen fra Konservatives medlem af sundhedsudvalget, Per Tærsbøl, der ikke er i tvivl om at regningen skal samles op på Christiansborg.

“Det der kan gøre mig vred er, at man mener det er regionerne der skal finde pengene. Det her er et typisk eksempel på, hvordan vores sundhedssystem kører. 67 millioner er jo det samme som 100 kr. for mig og dig - det er ikke mange penge i den store husholdning, så hvis det var noget, folketingspolitikerne ville have, så kunne de lave det med et snuptag. Det her er en typisk håndtering af politikerne på Christiansborg, hvor de synes det er en god idé, men kaster den videre.”

Vi har også forsøgt at få kommentarer fra næstformand for regionernes sundhedsudvalg, Anne Ehrenreich fra Venstre, medlem af sundhedsudvalget, Torben Kjær fra Enhedslisten, regionsrådsformand, Henrik Thorup fra Dansk Folkeparti, Jens Mandrup fra Socialistisk Folkeparti og Karin Friis Bach fra Radikale Venstre. Men de har ikke besvaret vores henvendelser.

Region Midtjylland

I Region Midtjylland har vi talt med Carsten Kissmeyer fra Venstre, Conny Jensen fra Socialdemokratiet, Jacob Isøe Klærke fra Socialistisk Folkeparti og Lone Langballe fra Dansk Folkeparti, der alle er positivt indstillet på at arbejde for, at Danmark bliver selvforsynende med blodplasma.

Carsten Kissmeyer, der er Venstres spidskandidat i regionen siger: “Jeg er bevidst om udfordringerne og har en positiv tilgang til at løse dem”.

Socialdemokraternes Conny Jensen, der er medlem af regionernes sundhedsudvalg siger at det skal prioriteres højt og noget hun personligt vil arbejde for.

SF’eren Jacob Isøe Klærke, siger: “Med den pressede økonomi i regionerne i øjeblikket, mener jeg at med en langsom udvidelse er det muligt at finde midler i regionernes egne budgetter. Jeg vil gerne arbejde for at vi bliver selvforsynende, men skal vi have en hurtig udvidelse af kapaciteten er det nødvendigt, at Folketinget afsætter økonomi til dette ud over regionernes eksisterende ramme”.

Lone Langballe fra DF, der er medlem af regionernes sundhedsudvalg, mener at det er en fælles regional opgave at sørge for at vi er selvforsynende. Derfor er det en beslutning, der skal tages i regionernes sundhedsudvalg, først derefter skal diskussionen om finansieringen tages, mener hun.

Vi har også forsøgt at få kommentarer fra Enhedslistens kandidat Else Kayser, Hanne Roed fra Radikale Venstre, Johnny Heinmann fra Liberal Alliance og Nikolaj Bang fra Konservative.

Region Syddanmark

I Region Syddanmark har vi talt med regionsrådsformand, Stephanie Lose fra Venstre, Marianne Mørk Mathiesen fra Liberal Alliance, Thies Mathiasen fra Dansk Folkeparti og medlem af regionernes sundhedsudvalg samt Thyge Nielsen fra Venstre og medlem af regionernes sundhedsudvalg.

Regionsrådsformand, Stephanie Lose fra Venstre siger: “Danmark bør være selvforsynende, jf. WHO’s anbefaling. Men jeg mener, det er et anliggende for Folketinget at tilvejebringe den nødvendige og ikke ubetydelige finansiering til at sikre selvforsyningen."

Thies Mathiasen fra Dansk Folkeparti og medlem af regionernes sundhedsudvalg siger: “Det er midler fra folketinget, vi har brug for. Vi har ikke midlerne til det. Der er et kæmpe efterslæb på de to-procent - vores stakkels medarbejdere har nærmest blod på neglene for alt det efterslæb der har været. Men jeg kan afsløre, at vi er i gang med at kigge på det, men at vi har svært ved at finde midler til det her i regionen. Det er et problem, vi skal have løst inden alt for længe".

Thyge Nielsen fra Venstre og medlem af regionernes sundhedsudvalg siger: “Vi skal arbejde meget for at blive selvforsynende i Danmark”.

Helt anderledes toner lyder fra Liberal Alliances Marianne Mørk Mathiesen, der ikke alene mener, at regionerne selv skal betale, men region Syddanmark kan stå for produktionen af plasma til hele landet:

“I følge Danske Regioner skal der skaffes 67 millioner kroner til anlægsudgifter, så vi i Danmark kan blive selvforsynende med blodplasma. I region Syddanmark har vi et budget på 24 milliarder. Jeg vil stille forslag i Region Syddanmark, at vi laver den fornødne investering på 67 millioner kr. Pengene kan findes ved finkæmning af budgettet for forkert brugte penge. Hvis vi kan skaffe donorer nok, så kan Region Syddanmark levere serum til de øvrige regioner og score den fortjeneste, som tidligere gik til udlandet”.

Vi har også forsøgt at få kommentarer fra Morten Weiss-Pedersen fra Konservative, Nils Sjøberg fra Radikale Venstre, Poul-Erik Svendsen fra Socialdemokratiet, Vibeke Syppli Enrum fra Enhedslisten og Villy Søvndal fra Socialistisk Folkeparti. Men de har ikke besvaret vores henvendelser.

Region Sjælland

I Region Sjælland har vi talt med Christian Wedell-Neergaard fra Konservative og Egon Bo fra Liberal Alliance.

Christian Wedell-Neergaard fra Konservative mener det skal undersøges, om der er private aktører, der kan levere ydelsen.

“Det er vigtigt, at der over en periode afsættes midler til udvikling af blodplasma på national plan,” siger han.

Egon Bo fra Liberal Alliance siger med reference til formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti, der i Berlingske Tidende den 22. oktober i år sagde, “Det må være regionerne, der finder de penge. Nu har vi lige sørget for, at to procents-kravet er væk, så de burde selv kunne finde pengene”:

“Det er en ren og skær luksus-holdning, hun må have for sig selv. Det er jo nu engang sådan, at det er regeringen, der afsætter pengene. Ekstremt forenklet løsning, hun kommer med. Vi i regionerne er ikke selvforsynende med penge. Og man kan altså kun finde penge indenfor den ramme der eksisterer. Det her er et landspolitisk ansvar.”

Vi har også forsøgt at få kommentarer fra Anne Møller Ronex fra Radikale Venstre, Bruno Jerup fra Enhedslisten, Heino Knudsen fra Socialdemokratiet, Jacob Jensen fra Venstre, Peter Jacobsen fra Dansk Folkeparti og Tina Boel fra Socialistisk Folkeparti. Men de har ikke besvaret vores henvendelser.

Region Nordjylland

I Region Nordjylland har vi talt med Anny Winther fra Venstre og medlem af regionernes sundhedsudvalg, Lene Linnemann fra Socialistisk Folkeparti og medlem af regionernes sundhedsudvalg og Per Larsen fra Konservative.

Anny Winther fra Venstre og medlem af regionernes sundhedsudvalg siger: “Jeg synes, det er godt at få det op som et nationalt tema. Det er jo sådan, at når flere tænker sammen, får man nogle bedre løsninger, end hvad én kan tænke”.

Lene Linnemann fra Socialistisk Folkeparti og medlem af regionernes sundhedsudvalg siger: “Vi har ikke råd til nye tiltag, uden vi skal tage det fra noget andet. Vi er nødt til at have hjælp fra Christiansborg, hvis vi skal støtte nye, nødvendige tiltag. Vi er trykket i bund efterhånden, politikerne er nødt til at vågne op i forhold til alle de krav de stiller og alle de ting, de trækker ned i hovedet på os hele tiden. Hvis vi skal alle de ting, skal der også være en reel vækst. Vi har aldrig behandlet så mange patienter før, men pengene følger ikke med”.

Per Larsen fra Konservative siger: “To procents-kravet har ingen betydning - presset på os er så voldsomt, for problemet er, at der følger masser af opgaver, men ingen penge. Jeg er enig med Ulla Astman i (regionsrådsformand i Nordjylland og formand for regionernes sundhedsudvalg, red.), det er nødvendigt med en national finansiering. Jeg vil personligt gerne tage den videre med mit politiske bagland på Christiansborg, for jeg mener, det her er en opgave for dem. I øjeblikket kan vi nemlig ikke finansiere mere end vi gør. Groft sagt, hvis vi skal finansiere mere, vil det gå ud over andre projekter og byggerier m.m".

Vi har også forsøgt at få kommentarer fra regionsrådsformand og formand for regionernes sundhedsudvalg, Ulla Astman fra Socialdemokratiet, Agnete Benedikt Mørch fra Liberal Alliance, Gitte Lopdrup fra Radikale Venstre, Ib Madsen fra Dansk Folkeparti og Susanne Flydtkjær fra Dansk Folkeparti. Men de har ikke besvaret vores henvendelser. 

Emner


Bloddonorerne i Danmark repræsenterer de danske bloddonorer nationalt og internationalt.
Vi arbejder for at hverve og anerkende frivillige og ubetalte bloddonorer. Det er vores opgave at sikre den nødvendige blodforsyning på de danske hospitaler, så der aldrig kommer til at mangle blod til patientbehandling.

For at sikre det er der behov for 25.000 nye donorer hvert år.I Danmark er der 58 lokale frivillige donorkorps, som i samarbejde med landskontoret og regionsbestyrelserne kæmper for at synliggøre bloddonorsagen, så vi fortsat kan skaffe de nødvendige donorer og være selvforsynende med blod til behandlingsformål.

Der er ca. 200.000 bloddonorer i Danmark.

Relaterede nyheder