Gå til indhold
Bente Graversen er ny landsformand hos Bloddonorerne i Danmark
Bente Graversen er ny landsformand hos Bloddonorerne i Danmark

Pressemeddelelse -

Nordjyde bliver ny landsformand hos Bloddonorerne i Danmark

Bente Graversen er netop valgt som ny landsformand for Bloddonorerne i Danmark. Bente Graversen kommer til at repræsentere de ca. 184.000 danske bloddonorer og vil samtidig stå i spidsen for organisationens 450 frivillige. På dagsordenen hos den nyvalgte landsformand står bl.a. Danmarks selvforsyning med plasma samt vigtigheden i at holde øjnene på målet: blod nok til patienterne.

Bloddonorerne i Danmarks forretningsudvalg valgte den 29. marts 2019 Bente Graversen til ny landsformand. Bente Graversen har været næstformand siden 2011 og er også formand for bloddonorerne i Aalborg, hvor hun har siddet i bestyrelsen siden 2007. Til daglig er Bente Graversen direktør i Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune. Bente Graversen afløser Poul Erik Herner Petersen, som har været landsformand siden 2011.

Den vigtigste opgave er at sikre blodforsyningen

”Jeg er stolt af at være valgt som landsformand for en organisation, der eksisterer pga. af frivillige og ubetalte bloddonorer, og som ligeledes bæres frem af frivillige og ubetalte kræfter i udvalg og bestyrelser over hele landet,” fortæller Bente Graversen. Bloddonorerne i Danmark har i alt 450 frivillige, der arbejder for at hverve og anerkende donorerne, som Bente Graversen nu står i spidsen for.

Ifølge Bente Graversen er det vigtigt, at alle, der har med bloddonorsagen at gøre, holder sig det overordnede mål for øje: Sammen skal vi sikre den nødvendige blodforsyning på de danske hospitaler, så der aldrig mangler blod til patientbehandling.

”Vi er her for at sikre, at vi i Danmark altid har det nødvendige antal frivillige og ubetalte bloddonorer til at sikre forsyningen med blod og blodprodukter til landets sygehuse. Det er heldigvis virkeligheden i øjeblikket, men ikke noget vi skal tage for givet. Vi skal stadig rekruttere nye donorer, der kan supplere eller forny den nuværende mængde af donorer, ” siger Bente Graversen.

Fortsat fokus på plasma

Et andet emne, der står højt på dagsordenen for Bente Graversen, er plasma. Forbruget af medicin fremstillet af plasma er steget kraftigt de senere år, og de danske blodbanker har ikke tilstrækkelig kapacitet til at tappe det plasma, der er brug for. På trods af dette, er det endnu ikke lykkedes at få politikerne til at vedtage en landsdækkende strategi for selvforsyning.

”Som nyvalgt landsformand vil jeg sørge for, at Bloddonorerne i Danmark fortsat presser på for at få en landsdækkende strategi for selvforsyning med plasma. Kun sådan kan vi sammen med landets mange bloddonorer sikre forsyningen med blod og blodprodukter til landets sygehuse,” slår Bente Graversen fast.

Om Bente Graversen

  • Formand i Aalborg-korpset (bestyrelsesmedlem siden 2007)
  • Næstformand i regionsbestyrelsen for korpsene i Nordjylland
  • Medlem af Landskomiteen og forretningsudvalget fra 2011
  • Næstformand fra 2011
  • Direktør i Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune

For yderligere information

Bente Graversen, landsformand, Bloddonorerne i Danmark: Bente.graversen@aalborg.dk

Flemming Bøgh-Sørensen, generalsekretær, Bloddonorerne i Danmark: Flemming@bloddonor.dk

Emner

Tags


Bloddonorerne i Danmark repræsenterer de danske bloddonorer nationalt og internationalt.
Vi arbejder for at hverve og anerkende frivillige og ubetalte bloddonorer. Det er vores opgave at sikre den nødvendige blodforsyning på de danske hospitaler, så der aldrig kommer til at mangle blod til patientbehandling.

For at sikre det er der behov for 20.000 nye donorer hvert år.I Danmark er der 56 lokale frivillige donorkorps, som i samarbejde med landskontoret og regionsbestyrelserne kæmper for at synliggøre bloddonorsagen, så vi fortsat kan skaffe de nødvendige donorer og være selvforsynende med blod til behandlingsformål.

Relateret materiale

Relaterede nyheder