Gå til indhold
Debatindlæg: Dansk blod risikerer at blive international handelsvare

Pressemeddelelse -

Debatindlæg: Dansk blod risikerer at blive international handelsvare

Debatindlæg bragt i Politiken d.14.06.2018: EU-dom kan gøre blodplasma fra danske donorer til en handelsvare for internationale medicinalvirksomheder og underminere vores tradition for frivillig, ubetalt bloddonation.

I Danmark har vi tradition for, at bloddonorer giver deres blod frivilligt og uden betaling. Det er ’den danske model’, som i mere end 80 år har været garant for, at vi i dag har en af verdens bedste og sikreste blodforsyninger.

Blodplasmabruges direkte i patientbehandling og til fremstilling af vigtige lægemidler. For mange patienter er det livsnødvendigt at få lægemidler, der er fremstillet af plasma.

Men blod- og plasmaforsyningen i Danmark er i fare, og hvis ikke vi handler nu, kan det fåalvorlige konsekvenser.

EU-dom stiller skærpede krav

I juni 2017 afsagde EU-domstolen dom i en sag, hvor den slovenske stat krævede, at plasmabaserede lægemidler skulle fremstilles af slovensk plasma.

EU-domstolen fandt, at kravet strider mod EU-traktatens bestemmelse om varernes fri bevægelighed. Det betyder, at forarbejdet blodplasma nu er at sidestille med en handelsvare fuldt på linje med alle andre varer, der krydser grænserne indenfor EU.

Bloddonorerne har hidtil accepteret, at deres frivillige og ubetalte plasmadonation nødvendigvis må indgå i et kommercielt kredsløb. Det har de, fordi de har haft sikkerhed for, at det kommer danske patienter til gode. Hvis det ikke længere er tilfældet, kan det blive dødsstødet for ”den danske model” med frivillig og ulønnet bloddonation.

I dag er Danmark 100 % selvforsynende med blod, men vi producerer kun ca.halvdelen af det plasma, der er brug for. Resten køber vi på verdensmarkedet.

Meget af plasmaet på verdensmarkedet kommer fra betalte donorer –ofte fra fattige og udsatte grupper. Der er rigeligt med dokumentation for, at det er mindre sikkert end blod fra frivillige donorer. Så ikke alene har vi en usikker forsyning af plasma, vi forringer også patientsikkerheden.

Mangel på plasma

Trods advarsler fra WHO i 2011 om risikoen for plasmamangel, er manglen nu en realitet. Det betyder ikke kun stigende priser, det gør også sikringen af selvforsyning for små lande endnu vigtigere, da plasmamanglen kan få medicinalvirksomhederne til fortrinsvis at sælge deres plasmaprodukter i lande, der aftager det i større mængder.

Så hvorfor er vi ikke selvforsynende med blodplasma? Det er ikke fordi, vi mangler donorer. I Danmark har vi 200.000 frivillige donorer. Det er rigeligt med frivillige arme til at levere al det plasma, vi har brug for. Årsagen er, at der mangler faciliteter til at tappe plasmaet.

Hvis vi skal sikre plasma til vores patienter, skal vi i gang nu. Ifølge Danske Regioner tager det 2-4 år og koster 67 mio. kr. at blive selvforsynende.

Blod og plasma er liv og død. Det må aldrig reduceres til ren forretning. Blod er en gave fra et menneske til et andet. Derfor bør Danmark sikre sin forsyning af plasma til landets sygehuse. Det haster.

Poul Erik Herner Petersen
Landsformand
Bloddonorerne i Danmark

Emner

Tags


Bloddonorerne i Danmark repræsenterer de danske bloddonorer nationalt og internationalt.
Vi arbejder for at hverve og anerkende frivillige og ubetalte bloddonorer. Det er vores opgave at sikre den nødvendige blodforsyning på de danske hospitaler, så der aldrig kommer til at mangle blod til patientbehandling.

For at sikre det er der behov for 25.000 nye donorer hvert år.I Danmark er der 58 lokale frivillige donorkorps, som i samarbejde med landskontoret og regionsbestyrelserne kæmper for at synliggøre bloddonorsagen, så vi fortsat kan skaffe de nødvendige donorer og være selvforsynende med blod til behandlingsformål.

Der er ca. 200.000 bloddonorer i Danmark.

Relateret materiale

Relaterede nyheder