Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Bloddonorerne i Danmarks generalsekretær stopper

Generalsekretær for Bloddonorerne i Danmark, Flemming Bøgh-Sørensen, ønsker at søge nye udfordringer og finder det naturligt at gøre det i forbindelse med organisationens nyligt vedtagne strategi.

Flemming Bøgh-Sørensen fortsætter på posten som generalsekretær indtil udgangen af maj 2021.

”Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dedikerede frivillige og kompetente aktører i og omkring en af verdens bedste blodforsyninger. En ny strategi for den frivillige del af bloddonorsagen er på plads, og arbejdet med at omsætte strategien til handling er godt i gang, så det er et godt tidspunkt at stoppe op og overveje, om der også skal en ny til at stå i spidsen for organisationen de kommende år. Det, har jeg vurderet, er tilfældet,” siger Flemming Bøgh-Sørensen.

Bloddonorerne i Danmarks landsformand Bente Graversen takker Flemming Bøgh-Sørensen for indsatsen for bloddonorsagen.

”På Forretningsudvalgets vegne vil jeg gerne takke Flemming for indsatsen gennem de sidste fire år. Donorsagen er inde i en positiv udvikling og omstilling. Vi har i dag 51 korps og 450 frivillige rundt om i landet, som alle arbejder for at informere om bloddonorsagen, rekruttere og pleje de mange donorer, som hver dag vælger at komme i landets blodbanker for at donere blod – og dermed give en frivillig gave til et andet menneske,” fortæller Bente Graversen og fortsætter:

”Arbejdet med bloddonorsagen har ændret sig fra alene at rekruttere donorer til fuldblodstapninger til nu også at rekruttere donorer til plasmatapninger og stamcelledonation. Vi har en velfungerende og bredt forankret organisation. Bag det ligger et stort og vigtigt arbejde, som Flemming Bøgh-Sørensen har stået i spidsen for. Flemming Bøgh-Sørensen har i sin tid som generalsekretær prioriteret og styrket det eksterne samarbejde med blandt andre blodbanker og forskere. Og det skal vi fastholde.”

Stillingen som direktør for Bloddonorerne i Danmark vil blive slået op i den nærmeste fremtid.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til landsformand Bente Graversen på telefon 25 20 19 01.

Emner

Kategorier


Bloddonorerne i Danmark repræsenterer de danske bloddonorer nationalt og internationalt.
Vi arbejder for at hverve og anerkende frivillige og ubetalte bloddonorer. Det er vores opgave at sikre den nødvendige blodforsyning på de danske hospitaler, så der aldrig kommer til at mangle blod til patientbehandling.

For at sikre det er der behov for 20.000 nye donorer hvert år. I Danmark er der 51 lokale frivillige donorkorps, som i samarbejde med landskontoret og regionsbestyrelserne kæmper for at synliggøre bloddonorsagen, så vi fortsat kan skaffe de nødvendige donorer og være selvforsynende med blod til behandlingsformål.

Der er ca. 180.000 bloddonorer i Danmark.