Gå til indhold
Bloddonorerne advarer mod mangel på blodplasma

Pressemeddelelse -

Bloddonorerne advarer mod mangel på blodplasma

Hvis vi ikke handler snart, kan Danmark risikere at mangle blodplasma, der er livsvigtig i behandlingen af bl.a. blødere og personer med auto-immune sygdomme.

Der er en markant stigning i behovet for blodplasma i det danske sundhedsvæsen. I dag køber Danmark hovedparten af sit plasma på verdensmarkedet, men behovet på verdensplan er også stigende.

Det har fået store lande som USA og Kina, der producerer hovedparten af plasmaet på verdensmarkedet, til at prioritere plasma til indenlandsk brug.

WHO advarer

Allerede tilbage i 2011 advarede Verdenssundhedsorganisationen, WHO, om det presserende behov for at de enkelte lande bliver selvforsynende med blodplasma af højeste kvalitet. Til trods for advarslerne er kapaciteten på verdensplan stadig for begrænset til, at der kan produceres tilstrækkeligt plasma af høj kvalitet.
Det betyder, at vi ikke kan forlade os på verdensmarkedet, hvis vi også i fremtiden vil sikre danske patienter en sikker behandling med blodplasma i højeste kvalitet.Danmark er i dag selvforsynende med blod, og

Bloddonorerne i Danmark mener, at det er afgørende for patientsikkerheden, at Danmark også bliver selvforsynende med blodplasma.

”I Danmark har vi en blodforsyning i verdensklasse, der baserer sig på frivillige, ubetalte og anonyme donorer. Meget af det plasma, vi køber, på verdensmarkedet i dag, kommer fra betalte donorer, selvom der er dokumentation for, at det er mindre sikkert end blod fra frivillige donorer. Hvis vi bliver selvforsynende med plasma, sikrer vi ikke alene forsyningen, men også kvaliteten og sikkerheden for vores patienter,” siger landsformand hos Bloddonorerne i Danmark, Poul Erik H. Petersen.

Vi har donorerne, vi mangler bare faciliteterne

Danmark producerer i dag lidt under halvdelen af det blodplasma, vi bruger. Men Bloddonorerne vurderer, at der skal produceres tre gange så meget, som vi gør i dag, for at være selvforsynende i fremtiden.

En rapport udarbejdet af en arbejdsgruppe under Danske Regioner viste, at Danmark kan blive selvforsynende med blodplasma over 2-4 år med en samlet anlægsudgift på ca. 67 mio. kr.

”Politikere i både Folketingets Sundhedsudvalg og hos Danske Regioner har været positivt indstillet på at sikre forsyningen af blodplasma til de danske patienter. Vi har over 200.000 frivillige donorer, der står klar til at hjælpe, så vi mangler bare, at den positive indstilling omsættes til konkret handling. Derfor opfordrer vi parterne til at finde de nødvendige midler,” siger Poul Erik H. Petersen

Blodplasma udgør lidt over halvdelen af blodet og består af 92% vand og en blanding af proteiner, salte, hormoner og næringsstoffer.

Blodplasmas vigtigste funktion i kroppen er at fjerne affaldsprodukter fra blodet som kuldioxid, urinstof og mælkesyre.

Blodplasma bruges i behandlingen af patienter, der mangler størkningselementer i blodet.

Forarbejdet plasma bruges til behandling af patienter med autoimmune sygdomme, blødere og personer med svære forbrændinger.

Emner


Bloddonorerne i Danmark repræsenterer de danske bloddonorer nationalt og internationalt.
Vi arbejder for at hverve og anerkende frivillige og ubetalte bloddonorer. Det er vores opgave at sikre den nødvendige blodforsyning på de danske hospitaler, så der aldrig kommer til at mangle blod til patientbehandling.

For at sikre det er der behov for 25.000 nye donorer hvert år.I Danmark er der 58 lokale frivillige donorkorps, som i samarbejde med landskontoret og regionsbestyrelserne kæmper for at synliggøre bloddonorsagen, så vi fortsat kan skaffe de nødvendige donorer og være selvforsynende med blod til behandlingsformål.

Der er ca. 200.000 bloddonorer i Danmark.

Relaterede nyheder