Gå til indhold
Ny rapport: 290.000 tapninger af blod i 2020

Nyhed -

Ny rapport: 290.000 tapninger af blod i 2020

Styrelsen for Patientsikkerhed har netop offentliggjort en rapport om blodproduktområdet, der redegør for antal bloddonorer og udviklingen i anvendelse af blod og blodprodukter. Se den fulde rapport på https://stps.dk/da/nyheder/2021/paa-trods-af-covid-19-steg-antallet-af-donortapninger-i-2020/.

Rapporten opsummerer en række nøgletal for blodproduktområdet i Danmark i år 2020, herunder at:

  • Antallet af tapninger steg med 4 %. Plasmatapningerne til medicinproduktion steg alene med 13 %. Der blev foretaget 293.722 donortapninger i Danmark, hvilket i gennemsnit svarer til godt og vel 2,3 tapninger per tappede donor.
  • Forbruget af blodprodukter ses upåvirket af COVID-19 pandemien.
  • Det danske forbrug af erytrocyt- og plasmatransfusioner er reduceret gennem de sidste 10 år og følger trenden i andre vestlige lande.
  • Der blev leveret 102 tons plasma til medicinproduktion, hvilket er en stigning på 13 %.
  • Mængden af plasma til albumin oversteg forbruget med 19 %. Plasmamængden til fremstilling af immunglobulin dækkede en tredjedel af det danske behov. Den resterende mængde blev importeret.

Det faldende forbrug af fuldblod på næsten 40 % over de sidste ti år, sammenholdt med et stigende forbrug af immunglobulin betyder, at Danmark ikke længere er selvforsynende med plasma til fremstilling af immunglobulin. De danske regioner har påbegyndt et plasmafereseprogram for at øge selvforsyningen, og en arbejdsgruppe nedsat af Danske Regioner udarbejdede i 2017 en strategi til forskellige modeller med henblik på selvforsyning af albumin og immunglobulin.

I anledningen af, at blodproduktområdet i år har været monitoreret i 30 år, indeholder rapporten et afsnit om den historiske udvikling på området.

Emner